Ερευνητικές Εργασίες 2012 2013

Το σχολικό έτος 2012 – 2013 στο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς εκπονήθηκαν τα ακόλουθα θέματα στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας/project σε κάθε τάξη.

Α΄ Λυκείου:
«Το τραπεζικό Σύστημα» Τμήμα:Α1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: Χαλιορή- Νύκτα Καλλιρρόη ΠΕ09, Μαρτζούκου Στέλλα Μαρία ΠΕ19

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το θέμα διήρκησε όλο το σχολικό έτος 2012-13
Στο α΄ τετράμηνο:
ασχοληθήκαμε με την διαδικασία της έρευνας από πρωτογενείς πηγές (βιβλιογραφία, άρθρα εφημερίδων, διαδίκτυο)
δημιουργήσαμε ένα wiki για καλύτερη οργάνωση των παραδοτέων εργασιών των μαθητών/τριών της ομάδας
κάναμε μια μικρή παρουσίαση υποσυνόλων της έρευνας.
Στο β΄ τετράμηνο ασχοληθήκαμε:
με άλλες τεχνικές έρευνας πχ. Συνέντευξη, ερωτηματολόγιο
με την εξαγωγή πορισμάτων
με την σύνταξη της ερευνητικής εργασίας
τελική παρουσίαση ολόκληρης της εργασίας

Ερευνητική Έκθεση

—————————————————————————————————

«Εν αρχή ην ο….κόκκος» – Γνωριμία με τη σοκολάτα Τμήμα: Α2

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνδυασμός πεδίων Φυσικών και ανθρωπιστικών επιστήμων. Εμπλέκονται κυρίως η χημεία και η ιστορική διαδρομή της σοκολάτας ως αξιακό σύστημα και είδος στους πρώτους πολιτισμούς , ως αποικιοκρατικό αγαθό , φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας με το κίνημα του fair trade

Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: Φωτοπούλου Μαρία ΠΕ04.02, Μελαχροινούδη Ευαγγελία ΠΕ01

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο χρονοπρογραμματισμός είναι ετήσιος
Στο α΄ τετράμηνο:
Συστάθηκε η ομάδα, υπογράφηκε το μαθητικό συμβόλαιο, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα
Οι μαθητές ήρθαν σε πρώτη επαφή με την ερευνητική διαδικασία ( ορισμός και αξιοποίηση πηγών, άντληση και επεξεργασία πληροφοριών από βιβλιογραφία και δικτυογραφία)
Δημιουργία wiki για την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και την ανατροφοδότηση όλης της ομάδας
Γνωριμία με το εργαστήριο Χημείας (ασφάλεια για την πειραματική διαδικασία)
Βιωματικές εργασίες (γευσιγνωσία, παρασκευή συνταγών)
Εκμάθηση εργαλείων παρουσιάσεων prezi , glogster
Τακτική παρουσίαση στην ολομέλεια για την πορεία της εργασίας κάθε ομάδας
Παρουσίαση εργασίας
Στο β’ τετράμηνο ασχοληθήκαμε:
με άλλες τεχνικές έρευνας πχ. συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, περαιτέρω πειραματική διαδικασία
με την εξαγωγή πορισμάτων
με την σύνταξη της ερευνητικής εργασίας
σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνήματος, τελικού παραδοτέου
τελική παρουσίαση ολόκληρης της εργασίας

Β΄ Λυκείου:
Χημεία τέχνας κατεργάζεται! Τμήμα Β1

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Εικαστικές τέχνες και Χημεία.
Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: Φωτοπούλου Μαρία ΠΕ04.02, Κασαπίδου Μαρία ΠΕ08

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το θέμα θα διαρκέσει όλο το σχολικό έτος 2012-13
Στο α΄ τετράμηνο:
ασχοληθήκαμε με την διαδικασία της έρευνας από πρωτογενείς πηγές (βιβλιογραφία, άρθρα εφημερίδων, διαδίκτυο)
δημιουργήσαμε ένα wiki για καλύτερη οργάνωση των παραδοτέων εργασιών των μαθητών/τριών της ομάδας
Γνωριμία με το εργαστήριο Χημείας (ασφάλεια για την πειραματική διαδικασία)
Παρασκευή χρωστικών από γαιώδη χρώματα, χρωμάτων αυγοτέμπερας και χρωματολόγιου από αυτά.
Εκπόνηση εργασιών αντιγράφων από όλες τις περιόδους τέχνης.
Διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων για την παρασκευή έγχρωμων χημικών ενώσεων που περιέχονται σε χρώματα και βαφές.
Τέλος κάναμε μια μικρή παρουσίαση υποσυνόλων της έρευνας

Στο β΄ τετράμηνο:
πραγματοποιήσαμε επίσκεψη πεδίου σε μουσείο Φυσικής Ιστορίας για την παρατήρηση πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για χρώματα
κάναμε χρήση νέων υλικών που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες
ασχοληθήκαμε με την «Πράσινη Χημεία»
ερευνήσαμε την Ψυχολογία χρωμάτων
ασχοληθήκαμε με τη σύνταξη της ερευνητικής εργασίας
οργανώσαμε την τελική παρουσίαση ολόκληρης της εργασίας

Χημεία Τέχνας Κατεργάζεται

Χρωματιστή Χημεία

Γαιώδη Χρώματα

Αυγοτέμπερα

Τι θέλει η θρησκεία στο πιάτο μου; Τμήμα Β2

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνδυασμός πεδίων Κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων και επιστημών Τεχνολογίας. Εμπλέκονται κυρίως τα θρησκευτικά και η Πληροφορική.

Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: Μαρτζούκου Στυλιανή Μαρία ΠΕ19, Μελαχροινούδη Ευαγγελία ΠΕ01

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο χρονοπρογραμματισμός είναι ετήσιος
Στο α΄ τετράμηνο:
Συστάθηκε η ομάδα, υπογράφηκε το μαθητικό συμβόλαιο, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα
Οι μαθητές εξοικειωμένοι με την έρευνα ξεκίνησαν την βιβλιογραφική και ηλεκτρονική έρευνά τους, συνέλλεξαν τις πληροφορίες τους.
Παράλληλα εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναφορικά με την επεξεργασία εικόνας –δημιουργώντας το λογότυπο της ομάδας τους /πρόγραμμα gimp και με εργαλεία παρουσιάσεων prezi, glogster
Βιωματικές εργασίες (γευσιγνωσία, παρασκευή συνταγών)
Οι εργασίες των μαθητών αλλά και η τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών γίνεται μέσω του wiki μας.
Διάφορα θέματα συνεργασίας και κινητοποίησης των μαθητών επιλύονται με συχνές παρουσιάσεις στην ολομέλεια για την πορεία της εργασίας κάθε ομάδας
Στο β΄ τετράμηνο ασχοληθήκαμε:
με άλλες τεχνικές έρευνας πχ. συνέντευξη, επίσκεψη πεδίου, μελέτη περιπτώσεων και επίλυση προβλήματος –παρασκευες συνταγών
εκμάθηση άλλων εργαλείων
με την εξαγωγή πορισμάτων
με την σύνταξη της ερευνητικής εργασίας
υλοποίηση τεχνήματος, τελικού παραδοτέου
τελική παρουσίαση ολόκληρης της εργασίας

Παρουσίαση Εργασίας

Animation στο εργαστήριο του Καρπού στην Αθήνα

Βίντεο για τις θρησκείες και τη διατροφή

Advertisements
This entry was posted in ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / PROJECT and tagged , , , . Bookmark the permalink.