ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ιστότοπος θα σας ενημερώνει για όλες τις δραστηριότητες του σχολείου μας! Με ένα απλό κλικ…

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS